Game Eversong - Cổ tích nổi loạn
Hướng DẫnHệ Thống Đồng Đội

Hệ Thống Đồng Đội

08/05

Hệ thống Đồng Đội: Tối đa có thể đưa 3 Đồng Đội ra trận. LC Đồng Đội sẽ cộng thẳng vào LC nhân vật. Đồng Đội có thể nhận được qua tính năng Kết Duyên.

Bao gồm 4 loại: Tấn Công, Phòng Thủ, Chống Chịu, Hồi Phục. Mỗi Đồng đội sẽ có 3 kỹ năng bao gồm cả chủ động và bị động. Đồng đội có thể tăng cấp qua các vật phẩm tăng exp, và tăng sao qua các mảnh Đồng Đội.

Các thẻ Đồng Đội có thể đưa vào tính năng trợ chiến. Số LC cộng thêm sẽ bằng số % thuộc tính trợ chiến của thẻ Đồng Đội


 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ