Game Eversong - Cổ tích nổi loạn
Hướng DẫnHệ Thống Kỹ Năng Tổng Hợp

Hệ Thống Kỹ Năng Tổng Hợp

08/05

Kỹ Năng Nhân Vật

Khởi đầu với 6 kỹ năng chủ động, mỗi kỹ năng khi tăng lên cấp 3 sẽ mở nhánh phụ bị động để tăng hiệu quả kỹ năng

Đạt LV36 sẽ mở chuyển cấp lần 1. Mỗi nhân vật sẽ có 2 nhánh chuyển cấp để chọn. Mỗi nhanh sẽ có 1 bộ kỹ năng riêng biệt, thường sẽ là kỹ năng nâng cấp của các kỹ năng cơ bản

Đạt cấp 50 chuyển cấp lần 2. Nhận được các kỹ năng bị động cường hóa cho các kỹ năng đã nhận được ở lần chuyển cấp 1.

Đạt cấp 80 nhận chuyển cấp lần 3. Tiếp tục nhận thêm các kỹ năng chủ đông mới và các kỹ năng bị động cường hóa.

Kỹ Năng Hợp Kích

Kỹ năng nhận được khi có 3 đồng hành trong đội hình. Có thể học được qua vật phẩm “Nguyên Liệu Hợp Kích”. Đây là kỹ năng rất mạnh nhưng có thời gian hồi lâu và cần tích đủ nộ khí để kích hoạt.

Kỹ Năng Gia Tộc

Kỹ năng nhận được khi tham gia Gia Tộc. Chủ yếu là các kỹ năng bị động tăng chỉ số và các kỹ năng đối kháng với các class khác

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ